2019 "Arteria" SK - Artidomus

Go to content


“ARTERIA2019
08.092.2019 till 24.03.2019

Artists Umelecka Beseda Slovenska

Location: Zahorsky Gallery Jan Mudroch, Senica SK  
Opening: 7th February 2019
Organizer: Zahorsky Gallery Jan Mudroch, Senica SK
Curator & Concept: Umelecka Beseda Slovenska
Catalogue: "Arteria"
ISBN: 978-90-76374-46-9

I am member of Umelecka Beseda Slovenska

Back to content