objekty

hlavy a ocasy

Výstava: Galerie Het Vertrek

Město: Huissen NL

Datum: 07.07. - 09.08.2002

Celkem uměleckých děl: 1284 kusů

Katalog: Katalog: multimediální CD-rom, 445 stran,

ISBN: 90-76374-32-5

Vydavatel: Městská knihovna v Praze Vydavatel: Městská knihovna v Praze XYZ UItgeers, Arnhem NL

Jazyky: angličtina, němčina, holandština